Friday, February 3, 2023
الرئيسيةLandbrugets økonomiLandbrugets økonomiske kollapsAxelborg spiller tyskerkortet for at få endnu mere støtte og nedsat afgifter

Axelborg spiller tyskerkortet for at få endnu mere støtte og nedsat afgifter

Berlingske journalisterne, Bent Højgård, Birgitte Erhardtsen og Johan Winther,  bge@berlingske.dk har under overskriften "Tyske svinebønder
vader i støttekroner"  skrevet en artikel i JV om de angiveligt urimelige konkurrencevilkår for danske griselandmænd i forhold til de tyske. Disse modtager i følge Axelborgs "Videncenter for Svin" mere støtte end de danske svineavlere og har også færre  krav om miljøbeskyttelse. Et eksempel nævnes i artiklen, nemlig en landmand fra Sindal, som har slået sig ned i Thüringen i det tidligere DDR.

"Farmen vil med den seneste udvidelse nå en årlig produktion på 35.000-40.000 slagtesvin, mens virksomhedens søer producerer 250.000-275.000 smågrise til slagtesvineproduktion.
– Indtjeningen er simpelhen højere i Tyskland. Tyske politikere kigger på os med mere venlige øjne end deres danske kolleger, siger Per Kirketerp, som bekræfter, at konkurrencefordelen ved at producere i Tyskland er 70-75 kroner pr. slagtesvin."

Jordpriserne i Thyringen har sandsynligvis været noget lavere end i Danmark. Det er også muligt, at Per Kirketerp har fået skattefordele eller direkte tilskud for at nyetablere sig i det tidligere Thyringen, en temmelig fattig egn. Dette fremgår ikke af artiklen. Fødevareøkonomisk institut har tidligere forsøgt at belyse, om konkurrencen mellem danske og tyske svineavlere var ulige. I denne redegørelse hedder det bl.a:

Konkret er tre case-bedrifter blevet analyseret. I analyserne sammenlignes rammevilkår for kvæg-, svine- og plantebedrifter med tilsvarende rammevilkår i henholdsvis Holland, Tyskland og Storbritannien. Analyserne gør det ikke muligt at udlede generelle konklusioner, men det kan ikke afvises, at omkostningerne til kvælstofreguleringen er højere i Danmark end i andre lande. Analyserne indikerer, at set i forhold til de samlede omkostninger i dansk planteavl er der tale om en relativt beskeden meromkostning. Med hensyn til tilskud til solcelleenergi, og hvad angår momsregler, viser analyserne, at regelsættene tilsyneladende er mere gunstige i nogle andre lande end i Danmark.

Også væksten i den danske fødevareindustris produktivitet er faldet relativt i det sidste årti. Deltagere i en spørgeskema- og en interviewundersøgelse blandt virksomheder og interessenter i den danske fødevareindustri vurderer, at de danske omkostningsforhold bidrager til at forringe virksomhedernes konkurrenceevne sammenlignet med udenlandske konkurrenter.

Det er velkendt at hollandske kvægavlere gerne nedsætter sig i Danmark.

Læs artiklen her

Kilde/link

Fødevareøkonomisk Institut

مقالات ذات صلة
- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات