DF'er vil have MRSA ud af Odder kommune. Tilbyder gratis screening

image
John Rosenhøj er medlem af byrådet i Odder for Dansk Folkepart

Amstrup, den 04.09.14

Læserbrev sendt til lokale medier samt sickpigs.dk
Bosætning og Landbrug i Odder Kommune.

På Miljø-og teknikudvalgsmøde 26.08.14 fik vi en redegørelse af MRSA problematikken af forvaltningen.

Denne trussel mod vor sundhed skal vi tage alvorlig – hvorfor der blev drøftet hvad der kunne gøres herunder – hvad kan landbruget i Odder kommune bidrage med.

Odder Kommune er ikke tilsynsmyndighed – men det er fødevarestyrelsen.
Den seneste tids debat har vist at fødevarestyrelsen ikke tager denne trussel alvorlig, – tilgengæld råber serum instituttet – vagt i gevær.

MTU udvalget sluttede derfor op om – mit forslag om at indlede en dialog med landboforeningerne i Odder om Odder kommunes landbrug lader sig screene for MRSA bakterien.

Landbruget mener jo ikke de har denne og det er ikke noget problem, så derfor opfordrer jeg hermed formand for Landboforeningen at tage godt imod formand og næstformand i MTU til mødet i næste uge.

Det vil klæde landbruget i Odder Kommune – at de lader sig screene mod denne bakterie så vi i Odder kan sige – vi er MRSA fri og dermed hjælpe til med Odder kommunes bosætningsstrategi.

Omkostningerne til screeningen – har jeg d.d. foreslået på vort netop afholdte budgetseminar – at vi medtager denne udgift i vort budget – således landbruget holdes skadesløse.

Forslaget blev her inden 1. behandling af budgettet vel modtaget.

Så Jens Gammelgaard – du opfordres til at få dine medlemmers accept på, at alle svinefarme screenes i Odder Kommune – til gavn for kommunen – borgernes tryghed og sundhed – og ikke mindst til gavn for den kommende bosætning – som vi alle er så afhængige af.

Med venlig hilsen

JOHN ROSENHØJ
Alrøvej 80 ▪ Amstrupgård ▪ 8300 Odder
tele +45 8655 2575 ▪ mob +45 2220 8569
Medlem af Odder Byråd for Dansk Folkeparti

Hør indslag i lokalradioen