Agronom leverer en blændende klar analyse at landbrugets nedtur og selvforskyldte elendigheder….

Agronom Poul Erik Pedersen skrev i Information  august 2010 in en  strålende analyse af landbrugets situation bl.a:

i Information bl.a.:I dag er dyrkningsjorden død og muldlaget forsvundet. Der er ingen fristeder for den vilde flora og fauna. Store maskiner hærger jorden og kræver rydning af træer og levende hegn. I 2008 frigav fødevareminister Eva Kjer Hansen 190.000 hektar gamle brakmarker til intensiv dyrkning. Dette svarer til knap fem procent udvidelse af det dyrkede areal, hvilket forårsagede en voldsom massakre på dyre- og plantelivet. Udviklingen inden for landbruget har ødelagt naturen, og er nu også på vej til at ødelægge landbruget selv, da de er på bankerottens rand.I stedet for at gribe om nældens rod er jordskatterne halveret, EU-miljøreglerne mere eller mindre ignoreret. Den direkte landbrugsstøtte er på 18 milliarder kroner om året. EU gav i 2008 mulighed for at konvertere 20 procent af landbrugsstøtten til bredere formål i landdistrikterne, herunder miljø- og naturgenopretning; men det afviste den siddende fødevareminister Eva Kjer Hansen. Landbruget fik alle pengene til deres drift.

Kilde: Katastrofal dansk landbrugslov bør ændres | Information