Elverhøj måtte smage ploven

Den legendariske Elverhøj på Stevns, der har givet inspiration til både folkevisen, Heiberg og H.C. Andersen, har måttet smage plovjernets gnaven meget tæt på sin fod. Furen er næsten en halv meter dyb, og sammenskridningen vil brede sig ind mod højen og langsomt underminere den.

Grænsen på 2 meter fra højens fod er næppe overholdt af den nærgående bonde.

Selv om to-meters grænsen her synes overholdt, er højen ikke uden for farezonen.