Tilståelse: Århus Universitet er til fals

“Det er dumt, og det var en smutter. Vi lægger os ned og beklager. Det er ikke normal procedure, og Landbrug & Fødevarer skulle ikke have haft indflydelse på den nyhed,” siger Niels Halberg.

Han tilføjer, at universitetet fremover skal blive bedre til at “kvalitetssikre” formidling af forskning.

https://fodevarewatch.dk/Fodevarer/article11569653.ece