Vi bliver stegt. Danmark kommer ikke i mål

Danmark kommer i følge enetgistyrelsen ikke i mål og vil ikke kunne opfylde sine forpligtelser over for EU når det gælder nedsættelse af co2 udledninger. Det er især landbruget og transportsektoren der halter bagud.

Energistyrelsen skriver i en ny rapport bl.a:

For de ikke-kvoteomfattede sektorer lyder konklusionen, at: “Udledningerne må i alle år i perioden 2021-2030 forventes at overstige de årlige delmål.”

https://www.dr.dk/nyheder/politik/uret-tikker-om-15-maaneder-staar-danmark-til-overtraede-eus-klimamaal