Økologi er fup og fidus. Ingen miljø- eller klimafordele viser forskning

En stribe forskere fra flere lande har bidraget med data til en grundig gennemgang af klima- og miljøbelastningen fra hhv. økologisk og konventionelt landbrug. Det viste sig, at forskellene var marginale.

Forskernes gennemgang af litteraturen viser ikke store forskelle på miljø- og klimapåvirkningen af henholdsvis økologisk og konventionel planteproduktion, men den viser også, at de begge vil kunne mindske deres påvirkning ved hjælp af målrettede dyrkningsstrategier.

https://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/kun-lille-forskel-paa-klimabelastning-og-kvaelstofudvaskning-mellem-oekologisk-og-konventionel-planteav/