Debat: Kom med en plan for afvikling af minkfabrikkerne

Bragt i Politiken, den 9. oktober 2020

Kom med en plan for afvikling af minkfabrikkerne

Det kan ikke være rigtigt, at vi skal leve med covid-19-smitterisikoen fra mink, og at opdrætterne kan hæve erstatninger hos skatteborgerne, når det går galt.

Af Kjeld Hansen

Forfatter og gårdejer

EFTER 10 UGERS tøven har fødevareminister Mogens Jensen besluttet, at en million covid-19-smittebærende mink skal aflives. Denne operation, der foreløbig omfatter 100 nordjyske minkfabrikker, skal selvfølgelig betales af skatteyderne. Det skal den klækkelige erstatning til minkfabrikanterne også.

Efter sigende skal de have 250 kr. pr. dyr for blot at få dækket deres omkostninger, så regningen vil sandsynligvis løbe op i 250 mio. kr.

Men dermed er det ikke slut. Ifølge Fødevarestyrelsen kan aflivningen tage op til to måneder, og i det tidsrum vil minkene kunne smitte videre.

På landsplan er der knap 1.000 aktive minkfabrikker, og bliver de alle smittet, så yderligere 10-15 millioner dyr skal destrueres, hænger skatteyderne på en milliardregning.

DET BURDE FØDEVAREMINISTER Mogens Jensen have forhindret. Da de første smittede mink blev konstateret allerede i juni måned, beordrede en dengang handlekraftig Mogens Jensen dem straks aflivet, men kun de to første besætninger.

Hvad der skete derefter, står ikke klart, men ministeren fik helt åbenlyst kolde fødder og ændrede holdning.

Nu var det pludselig ikke længere nødvendigt med aflivning, fordi myndighederne lagde en »jernring« omkring de smittede besætninger, så intet kunne slippe ind eller ud.

Mens Mogens Jensen sad på hænderne, bredte smitten sig imidlertid som en steppebrand, så ministerens ’jernring’ viste sig at være bluff.

NU ER SITUATIONEN fuldstændig ude af kontrol. Hvad skal der så ske fremadrettet, spørger flere og flere bekymrede borgere og minkfabrikanter. Når en minkfabrikant har fået aflivet sine dyr og modtaget sin erstatning, kan han så indkøbe nye avlsdyr og sætte dem ind i de gamle fabriksbygninger?

Der er jo en åbenlys risiko for, at det hele starter forfra, så længe smittekæden ikke er brudt.

Hvis de nye dyr bliver smittet, vil minkfabrikanten så for anden gang have krav på, at Mogens Jensen betaler for aflivning og destruktion og sender en ny millionerstatning?

Spørgsmålet lyder helt enkelt: Har regeringen en plan for en permanent afvikling af disse truende hotspots for covid-19-smitte, eller skal danskerne bare lære at leve med smitterisikoen fra de små pelsdyr?