ForsideDrivhuseffektVil bliver stegt XXXI. Det går ad H... til med planeten, siger...

Vil bliver stegt XXXI. Det går ad H… til med planeten, siger 17 forskere

-

17 ledende forskere skriver en oversigt over jordens tilstand og udvikling. Ud af mange emner skriver de om den voksende verdensbefolkning. I Mange lande er fødselsraten over de 2.3 barn pr. kvinde, som sikrer et konstant befolkningstal. I Afghanistan, Yemen og Timor-Leste (Øst Timor) ligger den over fire. Befolkningen i Sahel vil fordobles over de næste tredive år Om konsekvenserne skriver forskerne, idet de henviser til andre forskeres arbejder bl.a:

Store befolkninger i stadig vækst forårsagen mange sociale problemer. Virkningen af stigende befolkning kombineret med mangelfuld fordelinge af ressourcerne fører til manglende fødevaresikkerhed. Nogle antalser  sulter 700-800 millioner mennesker mens 1-2 milliarder er underforsynet med vitaminer og mineraler og ude af stand til at fungere fuldt ud. Flere fødevareproblemer truer her i den nærmeste fremtid. (Ehrlich and Harte, 2015a,b).

Store befolkninger i stadig vækst fremmer også nedbrydningen af agerjorden og tab af biodiversitet (Pimm et al., 2014). […] Risikoen for pandemier stiger og jagten på knappe ressourcer (Klare, 2012) bliver stadig mere desperat. Vækst i befolkningen er også årsagen til social elendighed i form af høj befolkningstæthed, arbejdsløshed, nedslidning af infrastuktur  og dårlig regeringsførelse. (Harte, 2007).

Forskerne lægger vægt på tabet af biodiversitet, agerjord og fødevareforsyning forårsaget af stigende befolkningstal, men skriver også om klimaændringer bl.a.:

Koncentrationen af drivhusgasser vil fortsat stige gennem positiv feedback som for eksempel smeltende permafrost og udslip af oplagret metan (Burke et al., 2018) hvilket vil forsinke virkningerne af faldende temperaturer selv, hvis menneskeheden skulle ophøre med at bruge fossil energi fuldstændigt længe før 2030. (Steffen et al., 2018)

 

Forskerne analyserer videre det politiske potentiale for at redde jorden fra et meget lidt tiltrækkende ragnarok. De mener, ikke overraskende, at det er nødvendigt at skifte kurs nu.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcosc.2020.615419/full

Jyllands Postens omtale

https://jyllands-posten.dk/international/ECE12687226/forskere-kloden-er-paa-vej-mod-en-uhyggelig-fremtid/

Tidligere artikel
Næste artikel