Krigsreporteren Bornholger beretter fra østfronten

Landbrugskrigen er brudt ud på Bornholm


De aller fleste har en forestilling om Bornholm som den herlige grønne
ferieø, hvor alt er lutter idyl. Men virkeligheden er en helt anden.

Gennem de seneste 30-40 år er indbyggertallet på øen faldet fra næsten
50.000 til under 40.000. Mange primærarbejdspladser i fiskeriet er
forsvundet, og det samme gælder for arbejdspladser i landbruget. Det
koster op til 2 mia. statskroner årligt at køre butikken Bornholm.

Derfor er det skudt helt ved siden af, at de lokale bønder stadig anser
landbruget for en af de bærende kræfter i Bornholms økonomi. Antallet af
arbejdspladser i landbruget er faldet fra mange tusinde til i dag nogle
få hundrede. Og en af øens største arbejdspladser – Danish Crown
slagteriet i Rønne – beskæftiger kun cirka 175 medarbejdere, og slagter
omkring ½ mio. svin årligt. Både landbrug, slagteri og mejeri eksisterer
kun grundet gedigne subsidier. Og antallet af fuldtids landbrug på
Bornholm er svundet ind fra flere tusinde mindre og større ejendomme til
sølle 300 brug. Heraf cirka 100 svinebedrifter og omkring 25
malkebedrifter. De store svinefabrikker gør livet uudholdeligt for
naboer, og belaster flora og fauna udover alle grænser. Bornholms
andelsmejeri St. Clemens har haft en række skandaløse sager om urent
mælk (campylobactor og coliforme bakterier) og flere forureninger af
vandmiljøet.Formanden for Bornholms Landbrug Lars-Ole Hjorth-Larsen på sin side
fremhæver landbrugets store betydning for øen, og udtaler bl.a. andet,
at han sammen med formanden for Fødevareforbundet / NNF Ole Wehlast har
reddet nogle vigtige arbejdspladser på slagteriet i Rønne. Men det er
samme forbundsformand Wehlast, der understreger, at slagteriarbejde er
yderst nedslidende. Således er 40 til 60-årige overrepræsenteret i
statistikken for førtidspension. Hvor mange ikke-danske statsborgere
arbejder på DC i Rønne? Og i bornholmsk landbrug generelt?

Der er spage tiltag for at ændre landbrugsdriften på Bornholm fra
konventionelt landbrug til økologisk ditto. Den nyere organisation og
jordbrugsfond “Økologisk Bornholm” har for nylig købt  en ældre nedslidt
og mindre gård på Nordbornholm på 10 hektar. Det forslår som en skrædder
et vist sted. Der skal helt andre boller på suppen for at ændre
bornholmsk landbrug. Og så længe de hardcore kemiske og tekniske
industribønder ikke har incitament til at omlægge til økologisk eller
biodynamisk markdrift – eller vil sælge jord til formålet – kommer intet
til at ske. Landboformand LOHL siger det rent ud: Det skal kunne betale
sig at dyrke økologisk. Og han affejer i øvrigt enhver kritik af
bornholmsk landbrug på den mest nedladende måde. Landbrugets påvirkning
af omgivelserne betegner han som “klimahysteri”. Hans foresatte på
Axelborg – Thor Gunnar Kofoed – synes at være af samme mening.
Arrogancen lyser ud af dem. Men hellere ½ mio. flere turister til
Bornholm end ½ mio. svin. Hellere Krølle-Bølleis end medisterpølse.Det er helt urimeligt, at nogle få hundrede bønder kan skalte & valte
med Bornholms natur. Men så længe det konventionelle landbrug støttes af
både den danske stat – i Socialdemokratiet siger man rød før grøn – og
vidtrækkende regler udstedt i EU tilgodeser den eksisterende
landbrugsstruktur, ser det sort ud med at omskabe bornholmsk landbrug
til et sundt erhverv. Landbruget bliver holdt kunstigt i live af enorme
subsidier fra de bugnende pengekasser i Brussel. Der er spundet et net
direkte fra EUs støvede kontorer til landbrugslobbies i EUs
medlemslande, og der er så at sige opfundet en svikmølle, der
tilsyneladende i al fremtid vil forsyne EUs tilbageværende bønder med
masser af penge.

Man kunne uden problemer udtage 50 procent af alle jorder på Bornholm –
begyndende med både de vandlidende og tørre marginaljorder. Bornholm har
stadig i vide kredse et renome´ og brand som den skønne ø, men det er på
lånt tid. Det skal der hurtigst muligt laves om på. Luk det giftige,
kemiske og tekniske industrilandbrug og erstat det med et sundt og
levedygtigt landbrugserhverv, der kan producere sunde og lødige
fødevarer uden gift.

Holger Øster Mortensen, Smedegade 6, Snogebæk, 3730 Nexø