Nu går vi til ombudsmanden

Til Ombudsmanden

Jeg har i over et år forsøgt at få aktindsigt i sagen om indrykning af en helsides annonce i Ballerupbladet om, at Ballerup Kommunes køkkener havde fået tildelt spisemærket i sølv.

I første omgang og efter flere rykkere nægtede Ballerup Kommune at de havde nogen sagsakter, hvilket nemt kunne modbevises ved at bede om en aktliste fra fødevarestyrelsen.

Ballerup Kommune løj altså over for mig.

Korrespondancen med fødevarestyrelsen omfatter ikke alle sagens akter.

Jeg har flere gange forgæves klaget til ankestyrelsen, som rutinemæssigt sender min klage til Ballerup Kommune og ikke foretager sig yderligere. Ballerup Kommune foretager sig heller ikke noget.

Jeg vil bede ombudsmanden om at tage stilling til om Ballerup Kommune og Ankestyrelsen følger loven, herunder lov om miljøoplysninger, aktindsigt i den offentlige forvaltning og god forvaltningsskik i denne sag.

Jeg håber at ombudsmanden kan hjælpe med at få denne sag belyst, da der muligvis foreligger et tilfælde af misbrug af offentlige midler m.m.

Venlig hilsen

Knud Haugmark

Brev fra Ankestyrelsen