Vi spørger Coop, om deres økoreklame holder

Åbent brev til Thomas Roland, CSR chef i Coop.

Kære Thomas Roland

Som CSR-chef i COOP kan du sikkert svare på nedenstående spørgsmål, som jeg stiller i anledning af, at jeg har set et opslag i Superbrugsen i Smørum  om, at man beskytter grundvandet ved at vælge økologi.

Mange af de økologiske varer i Coop er importerede. Beskytter det grundvandet, at jeg vælger dem? (Jeg går ud fra, at der menes i danske grundvand på opslaget. Hvis jeg tager fejl, hvilken dokumentation har du så i de enkelte tilfælde?)

Hvis man køber økologisk mælk, så går der 628 liter rent vand til at producere en liter økomælk. For at producere et kilo økologisk oksekød skal man bruge 16.000 liter vand. Hvordan kan det være “beskyttelse af grundvandet?”

DE økologiske græsmarker bliver naturligvis ikke sprøjtet med pesticider, men det gør almindelige græsmarker heller ikke. Græs indgår slet ikke i statistikken over pesticidanvendelse, så vidt jeg kan se. Så her er ingen miljøgevinst ved økologi.

Også på andre felter forherliger Coop økologien.

PÅ den anden side går de økologiske køer ude i 12% af tiden, hvis ikke landmanden synes, at vejret er for dårligt. Det kan være at solen skinner for meget eller det blæser eller noget andet. Men der skider og pisser køerne lige ned i grundvandet, og mange steder, især i syd- og vestjylland er grundvandet netop forurenet med nitrat fra kvæg. Når økologerne helt lovligt aftager afgasset gærrest fra biogasværkerne, som består af gylle, men også alt muligt andet, der ikke er økologisk, så tillader reglerne, at udnyttelsesprocenten nedsættes, så økologerne kan gøde ud over grænsen på 170 kilo N/ha. Samme grænse som for konventionelle landmænd.

Og så er det yderligere sådan, at økologiske planteavlere lægger udspredningsareal til for almindelige husdyrproducenter, så de kan fylde flere dyr i stalden og så supplere med indkøbt handelsgødning. Er det beskyttelse af grundvandet. Så vidt jeg kan se, bidrager økologerne til at øge husdyrtrykket og den afledte miljø- og klimabelastning i landet.

Den økologiske produktion har ikke fortrængt den konventionelle, men faktuelt øget husdyrtrykket og dermed klima- og miljøbelastning

Nå, men det korte af det lange er, om der findes evidens for Coops påstand. Jeg kender den ikke, men du må jo have noget evidens, hvoraf det fremgår, at økologi i måleligt omfang har sørget for at vandet er rent. Kan du henvise til bare en vandboring i Danmark, hvor dette er tilfældet?

Jeg kender økologernes sniksnak om, hvad de må og ikke må og hvad de gør og ikke gør osv. Dette er ikke evidens, i bedste fald hypotese.

Sidst spørger jeg dig: Er økologi i virkeligheden et markedsstunt, der skal give kunderne god samvittighed når de køber stærkt klima- og miljøbelastende produkter som kød, mejeriprodukter, alkohol osv?

Med venlig hilsen

Knud Haugmark

Redaktør for landmisbrug.dk