ForsideVetstatVetstatsagen kører i ring - igen

Vetstatsagen kører i ring – igen

-

Danmarks Tekniske Universitet
Rektoratet
Anker Engelundsvej 1
Bygning 101 A
2800 Lyngby
 
Vdrørende aktindsigt i Vetstat
I mail af 12. august 2008 har Knud Haugmark henvendt sig til Videnskabsministeriet i en sag vedrørende aktindsigt, og spurgt om ministeriet har modtaget en sag om hans anmodning om aktindsigt.
 
Universitets- og Bygningsstyrelsen har fra Miljøankenævnet modtaget afgørelse af 30. juli 2008. Afgørelsen vedlægges.
 
Miljøankenævnet har besluttet at afvise sagen, idet nævnet ikke er klagemyndighed for Danmarks Tekniske Universitets afgørelse af 12. juni 2007.  Det fremgår af Miljøklagenævnets afgørelse, at afgørelsen om aktindsigt i miljøoplysninger, der er truffet af DTU, ikke er omfattet af klageadgangen til Miljøankenævnet efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Sagen skal efter nævnets afgørelse behandles af den myndighed, der er klageinstans i forhold til DTU på det område, begæringen om aktindsigt vedrører. Miljøankenævnet har derfor videresendt klagen til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, som har videresendt afgørelsen til Universitets- og Bygningsstyrelsen.
 
Universitets- og Bygningsstyrelsen skal på baggrund heraf anmode Danmarks Tekniske Universitet om en udtalelse om sagen.

Med venlig hilsen
 
 
xx
Specialkonsulent