ForsideLandbrugsdrab og arbejdsulykkerLandbrugskriminalitetDebat: er ministeren Uansvarlig? Umoralsk? Uheldig? Uvederhæftig? Uegnet? Uklog? Ubrugelig? Underlødig? eller...

Debat: er ministeren Uansvarlig? Umoralsk? Uheldig? Uvederhæftig? Uegnet? Uklog? Ubrugelig? Underlødig? eller en fin fyr.

-

Bente Tolley ANIMA, Sondrupvej 48 C, Hundslund skriver i Jyllands Posten 23.06.09 kl. 03:00

Hvad kan man kalde en justitsminister, som sanktionerer lovovertrædelser med begrundelse i et erhvervs overlevelse? Uansvarlig? Umoralsk? Uheldig? Uvederhæftig? Uegnet? Uklog? Ubrugelig? Underlødig? Fin fyr?

 

Erhvervet, som er hævet over loven, er landbrugets svineproduktion.

I DR’s nyheder 18/6 kl. 21 erkender justitsministeren, at kastration af smågrise uden bedøvelse og smertelindrende behandling er dyremishandling, og at dyremishandling er forbudt i henhold til dyreværnsloven. Men ministeren erklærer derefter frejdigt, at dyremishandling er nødvendig, for at svineproducenter kan overleve økonomisk. Håndhævelse af dyreværnsloven er efter ministerens opfattelse ikke en option.

Ministeren har samme forhold til anden dansk lovgivning og EU-regel, nemlig systematisk halekupering af smågrise. Rutinemæssig afskæring af grises haler er forbudt i henhold til dansk lov fra januar 2003. I Danmark fjernes imidlertid 99,2 pct. af grises haler, hvilket dårligt kan beskrives som andet end rutine. Justitsministeren vil ikke håndhæve loven.

Den eneste morale, der kan uddrages af regeringens forhold til dansk lovgivning, er: Loven skal overholdes, hvis det på kort sigt kan betale sig økonomisk.

Kan man tænke sig, at regeringen vil indføre lovløsheden på andre områder end landbrugets?

Eller kan man tænke sig, at erhvervet i fremtiden befolkes af uddannede mennesker med dyreetiske værdier, og at fremtidige, danske regeringer vil tilføre samfundet værdier, der er forskellige fra landbrugets værdiopfattelser?