ForsideFra vor egen verdenSpørgsmål til fødevareministeriets hjemmeside

Spørgsmål til fødevareministeriets hjemmeside

-

I skriver på jeres hjemmeside:
Landbruget beskæftiger 130.000
Dansk landbrug giver beskæftigelse til rundt regnet 130.000 mennesker fordelt med ca. 73.000 på landbrug, skovbrug og gartneri samt 58.000 på fødevare- og drikkeindustrien.

Overskriften nævner 130.000 som landbruget "beskæftiger". Hvordan kommer i frem til dette tal? Jeg forstår at I regner skovbruget med. Hvordan hænger skovbrugets beskæftigelse sammen med landbrugets aktiviteter?
Det samme vil jeg gerne have oplyst for "Fødevare og drikkeindustrien". Hvad er "drikkeindustrien" for en størrelse? Er drikke ikke længere fødevarer? Ordet forkommer kun fem gange på Infomedia siden 2008, men er meget anvendt i Norge. Er der tale om en ny statistisk kategori eller hvad?
Kunne I venligst sende den opgørelse, som ligger til grund for jeres tal. Der må jo foreligge en sammentælling i et regneark allerede, så der er ikke tale om, at jeg beder om at I skal lave nye beregninger.

 Det samlede beskæftigelsestal er godt nok 20.000 lavere end hidtil oplyst på vores hjemmeside. Dette skyldes nye beregningsmetoder hos Danmarks Statistik, og afspejler således ikke et tilsvarende reelt fald i beskæftigelsen.

Kunne I sende en redegørelse for de ændringer i opgørelsesmetoden, som I omtaler. Hvad var med før og ikke nu?

 
Eksport for 100 milliarder
En stor del af landbrugsproduktionen inkl. forarbejdede varer eksporteres til udlandet. Hovedparten sælges på EU-markederne særligt i Tyskland, England og Sverige. Desuden eksporteres danske varer også til Japan og Kina. Det er især ost, svinekød, forarbejdede kødvarer, æg og korn, der eksporteres. Den samlede eksport af fødevarer og agroindustrielle produkter udgør ca. 20 % af den samlede danske vareeksport.

I skriver lidt upræcist: "En stor del". Hvor stor?
Det ville være oplysende, hvis I satte procenter på den enkelte lande. Især de to sidste, hvor der er tale om marginale mængder.

Nu slår I fødevarer sammen med "agroindustrielle produkter", selvom disse varer rettelig henhører under industriministeriet, eller hvad? Hvordan definerer I denne kategori? Jeg kan ikke finde den hos Danmarks Statistik. Hvilken sammenhæng er der imellem landbrugets eksport og den "fødevareindustrielle eksport" Er den ene en forudsætning for den anden eller hvad?
 Det ville være mere ædruelig oplysning at skille tingene ad: Landbrug for sig og industri for sig. Der er jo intet i vejen for, at danske industrier inden for fødevarebranchen importerer sine råvarer lige som resten af industrien.

På forhånd tak for svar, som gerne må sendes pr. email.


Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C, 1. th.
2800 Kgs. Lyngby
Mobil: +45 20 41 77 88
www.haugmark.dk
Medlem af Ærværdige nulevende Pedanter