ForsideDebatindlægDebat: Elefanten i rummet

Debat: Elefanten i rummet

-

Elefanten i rummet er en falleret landbrugserhverv, som hærgende knækker ryggen på den ene bank efter den anden. Tønder, Morsø og Fionia Banker ligger i graven allerede. Vestjysk (pt.statsejet) står på randen og Sydbank og Andelskassen vakler efter at have taget milliardtab på grund af den urentable husdyrproduktion.
På kort sigt vil det nok føre til højere renter på danske statsobligationer, hvis det kommer for en dag, at landbruget aldrig nogen sinde kan betale enhver sit. Med en stigende gæld på i øjeblikket omkring 360 mia. kroner plus udsat skat, kassekreditter  m.v. er dansk landbrug verdensmestre i at låne penge, ja det ser ud til, at man efterhånden anser banklån som supplerende landbrugsstøtte. I stedet for at betale tilbage, går landmændene bare konkurs, og begynder forfra med et nyt selskab.
Det går ikke i længden, men jo før man tager om nælden, jo mindre brænder den. Dansk landbrug laver de forkerte produkter og har faktisk ikke rykket sig i 100 år. Det skal der gøres noget ved, og muligvis skal verdens mest tilskudsafhængige erhverv for størstedelens vedkommende nedlægges. Det vil efter min mening være en stor fordel for velfærdssamfundet og landets økonomi.


Knud Haugmark, M.A.
Skelhøjvej 25 C, 1. th.
2800 Kgs. Lyngby