ForsideMRSANy dansk landbrugseksportvare: MRSA

Ny dansk landbrugseksportvare: MRSA

-

Svenska Dagbladet skriver den 9 juni 2014 bl.a:

Antalet fall av antibiotikaresistenta bakterier fortsätter att öka. Bland annat har minst 20 svenskar drabbats av den MRSA-bakterie som sprids från danska svin. Folkhälsomyndigheten presenterar i dag en lägesrapport och förslag för att bromsa utvecklingen.

Kilde/link

Svenska Dagbladet