Concito 2015: Tvivlsom miljøgevinst ved at bruge biogas i transportsektoren

Tankvogn læsser det afgassede produkt for at levere det til landbruget som forstærket gødning
Tankvogn læsser det afgassede produkt for at levere det til landbruget som forstærket gødning

I rapporten “Bæredygtig biogasproduktion i Danmark” udgivet august 2015 skriver forskerne om biogas i transportsektoren bl.a:

Tallene for denne vurdering er indhentet fra Energistyrelsens rapport om alternative drivmidler, som viser en gevinst ved at bruge biogas til transport (Energistyrelsen, 2012). Sidstnævnte understreger blandt andet også, at biogas er mindre effektivt i en busmotor sammenlignet med diesel, og at udslippet af CH4 og N2O under forbrænding af bio-gassen i motoren er højere end ved dens fossile modstykker.

Kombinationen af en lavere effektivitet og et højere udslip af drivhusgasser under kørsel annullerer dermed fordelene ved at fortrænge diesel. (s. 29)

Kilde: Concitos rapport.