Thyge Nygaard i DN snakker Axelborg efter munden

Vi har en mistanke om, at Bruno Sander Nielsen, biogassekretariatet Seges, har fået et bekvemt talerør i DN, der hedder Thyge Nygaard. Vi har fundet to citater fra henholdsvis Bruno Sander og hans lille kanariefugl på Masnedøgade. Læserne må selv bedømme om vores mistanke er berettiget

Bruno Sander Nielsen i Landbrugsavisen 2. marts 2017.

I dag bliver den CO2, man fjerner ved opgradering af biogassen, sluppet ud i atmosfæren. På sigt vil man kunne omdanne den til metan, altså til biogas/naturgas. Man kan for eksempel nyttiggøre overskudsstrøm fra vindmøller eller solceller til at producere den brint, der skal bruges for at omdanne CO2 til metan (CH4)»Det svarer til at lagre vindmøllestrøm, når der ikke er brug for den. Metan kan nemlig lagres i gasnettet,« siger Bruno Sander Nielsen.

Thyge Nygaard i en mail til et medlem af DN:

 Seniokonsulent Thyge Nygaard, DN, Axelborgs bekvemme kanariefugl??? Foto: DN.

Dette udslip vil i et biogas for en stor dels vedkommende
blive konverteret til metangas og hvis man ydermere kan metanisere CO2 i biogas, er gevinsten faktisk 100 %.

Det sidste bringer os ind på biogassens rolle i fremtidens energisystem. Vi skal jo have et system, der kan levere strøm, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner. Her kan batterier hjælpe et stykke af vejen, men der mangler stadig alternativer til tung transport og fly. Biogas kan bruges direkte i tung transport og da vi allerede har et lagersystem i from af naturgasnettet, er det indlysende at bruge det til oplagring af energi. Og hvis man bruger overskudsstrøm fra vind og sol til at producere brint med, kan det let omdanne CO2 til metan, som kan lagres i naturgasnettet.

 

Source: Biogas fordoblet på fire år | LandbrugsAvisen