Mere fusk med fiskekvoter

Fiskebenene vælter ud af skabene i fiskeristyrelsen. Det var ikke nok, at sætte Eva Kjer Hansen ind som ny fiskeriminister for at redde Lunde Larsens politiske liv

Det var nemlig på hans vagt at de første eksempler på koncentration af fiskekvoter blev offentlig kendt. Eva Kjer Hansen, som havde erfaring med både ulovlig brakstøtte og manipulering af forskere og deres beregninger i forbindelse med Landbrugspakken, overtog området og en oprydning blev sat i gang. Til DR siger Hansen frimodigt:

– Vi er i gang med oprydningen og genopretningen, og så er det jo, at der kommer flere lig ud af skabene, som vi så tager fat på, siger Eva Kjer Hansen.

DR oplyser videre:

Fiskeristyrelsen har ifølge ministeriet indgivet fem politianmeldelser vedrørende en række sager, hvor Kammeradvokaten på baggrund af Rigsrevisionens beretning om tilskud på fiskeriområdet har vurderet, at der er grundlag for mistanke om strafbare forhold.

Sagerne er indberettet til Det EuropÆiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

https://www.dr.dk/nyheder/politik/fiskeriminister-udvider-undersoegelse-af-udskaeldt-styrelse