ForsideLandbrugsdrab og arbejdsulykkerLandbrugskriminalitet10% af danske landmænd snyder med støtten

10% af danske landmænd snyder med støtten

-

I år er ca 5% af danske landmænd blevet kontrolleret af myndighederne for om de har overdrevet størrelsen på deres marker for at på mere støtte ud af EU, end de egentlig er berettiget til. 296 eller ca. 10% skal have pungen frem og betale den ulovligt modtagne støtte samt en bøde på det dobbelte tilbage. Der sker ingen træk i hektarstøtten selvom forseelsen muligvis hører ind over krydsoverensstemmelseskravene. Nyhedsavisen omtaler sagen med udgangspunkt i oplysninger i brakbasen på sickpigs.dk.

I de 823 tilfælde , hvor brakprocenten ligger over 100, er der ikke sket retsforfølgelse efter §§ 163-164 i straffeloven, der handler om at afgive urigtige oplysninger til myndighederne.

Kilde/link

Nyhedsavisen