Afvisning af aktindsigt i MRSA data ankes

Oluf Jørgensen, der er landets førende ekspert i aktindsigt mener ikke at der er lovhjemmel for at afvise aktindsigt i data om MRSA i mælkeprøver, som myndighederne har indhentet, for undersøgelsen ikke er gfærdig. Han skriver:

Kære Knud

Retten til aktindsigt efter offentlighedslov  og miljøoplysningslov skal ikke vente  til en myndighed er færdig med en sag  eller undersøgelse.

Når myndigheden har modtaget færdige resultater  vedrørende den enkelte virksomhed må  disse resultater være omfattet af aktindsigt.

vh
Oluf

OLUF JØRGENSEN
FORSKNINGSCHEFOLOF PALMES ALLE 11
DK-8200 AARHUS N

TEL +45 89 440 318
MOB +45 51 15 53 70
MAIL OJ@DMJX.DK

WWW.DMJX.DK

 

 

Sagen er derfor påklaget.

 


Den oprindelige ansøgning om aktindsigt ses her:

Til fødevarestyrelsen

Hermed begæres i henhold til lovgivning om aktindsigt i miljødata indsigt i alle data i screeningen som er omtalte her
https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Sider/Kvaegbesaetninger-screenes-for-MRSA.aspx
hvor der blev fundet MRSA

Med venlig hilsen

— 
Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C, 1 th.
2800 Lyngby
Fastnet: +45 46 96 49 48
Mobil: +45 20 41 77 88
www.haugmark.dk
 


Til Fødevareministeriets Klagecenter.

Hermed påklages vedhæftede afslag på aktindsigt i indsamlede data om MRSA i mælk. Klagen begrundes med, at der ikke er lovgrundlag for at afvise indsigt i disse miljøoplysninger. Således er der ikke lovhjemmel for at afvise indsigt, fordi data indgår i en undersøgelse, der ikke er færdig. Myndighederne ville jo i så fald kunne hindre at Aarhus konventionens regler om indsigt i miljøoplysninger blev efterkommet ved at lade være med at færdiggøre de undersøgelser, som data indgår i. Jeg citerer her prof. Oluf Jørgensen, der bekræfter dette synspunkt.
Kære Knud

Retten til aktindsigt efter offentlighedslov  og miljøoplysningslov skal ikke vente  til en myndighed er færdig med en sag  eller undersøgelse.

Når myndigheden har modtaget færdige resultater  vedrørende den enkelte virksomhed må  disse resultater være omfattet af aktindsigt.

vh
Oluf

OLUF JØRGENSEN
FORSKNINGSCHEFOLOF PALMES ALLE 11
DK-8200 AARHUS N

TEL +45 89 440 318
MOB +45 51 15 53 70
MAIL OJ@DMJX.DK

WWW.DMJX.DK

Med venlig hilsen

Knud Haugmark

Kilde/link

Se afslaget her