Har Søren Ryge røget noget, han ikke kan tåle?

 "Det kvælstof, vi strør ud om foråret, er altid brugt op inden efteråret. "

 Sådan skriver Søren Ryge i sin brevkasse den 21. februar under overskriften: "genvejen til billig havegødning"

Her må jeg korrigere. I vækstsæsonen udvaskes altid omkring halvdelen af kvælstoffet. Og dette er grunden til, som Ryge skriver:

 "al den forurening af vores vandmiljø, som har været på dagsordenen i snart mange år."

Men Ryge må have røget noget, han ikke kan tåle, for han fortsætter:

"Derfor er organisk gødning det sikre. Landmænd bruger det i stor stil, gylle."

Sikke noget vrøvl.

Gylle forårsager større udvaskning og har lavere udnyttelse af kvælstoffet, i hvert fald hvis man spørger landmændene. De skal kun redegøre for 70-80 % af kvælstoffet i gødningsregnskaberne på grund af gyllens lavere "udnyttelsesgrad". Det er en anden måde at sige, at der sker et større tab af kvælstof m.m. til omgivelserne end ved anvendelse af handelsgødning. Om den organiske, økologiske gødning skriver Ryge videre:

 "Havefolket må købe det i sække. Det fremstilles af tørret dyregødning. […]
Det har samme effekt, men […] det skal omsættes af mikroorganismer, før det kan bruges af planterne. Derfor udvaskes det heller ikke."

 Dette er lamperrøg. Og man kunne tilføje, at afgasset gylle fra biogasanlæg sviner endnu mere.

 Søren Ryge skulle se at få styr på kendsgerningerne inden han jubler over, at man med snedige tricks kan undgå udvaskning af næringsstoffer, når man anvender gødning. For det kan man ikke.

 

Kilde/link

Røgen fra Ryge