Sort på hvidt: MRSA smitter gennem sex

Citat fra side 20 i en lægelig rapport fra 2012:

8 . Methicillin Resistente Staphylococcus aureus (MRSA)

Problemstilling

Forekomsten af MRSA er stigende i Danmark. Påvisning af MRSA er anmeldelsespligtig, når den påvises første gang.

Indenfor obstetrikken bør opmærksomheden overfor MRSA skærpes, da vagina har vist sig at være reservoir for MRSA fx efter sexuel transmission, hvor smittevejen tænkes at være hudslimhindekontakt.

Hele rapporten her: ANTIBIOTIKA – 120425_ANTIBIOTIKA_endelig_25_4_12.pdf.