ForsideMRSASvineMRSA på fremmarch i samfundet.

SvineMRSA på fremmarch i samfundet.

-

Jj
Metroxpress bringer også historien om den omsiggribende  cc398 epidemi
Det sker stadig hyppigere, at mennesker smittes med svineMRSA, CC398, uden at de har været i kontakt med svin. Stigningen er på 69 personer eller næsten 50% fra 2015 til 2016. Landbrugsavisen beretter bl.a:

I alt 209 personer havde ikke kendt kontakt til dyr, hvilket er flere end i 2015, hvor der var 140 personer. Af disse havde 98 klinisk infektion, svarende til 47 % af alle identificerede infektioner, hvilket er en stigning fra 2015. Der blev i 2016 konstateret syv tilfælde af bakteriæmi med husdyr-MRSA CC398, hvoraf én patient døde indenfor 30 dage. Der var ingen påviselig kontakt til svin for denne patient.

Kilde: Lidt flere tilfælde af MRSA-smittede | Landbrugsavisen