ForsideMRSAMRSA-smittekilderLandbruget vasker hænder.

Landbruget vasker hænder.

Et lille uddrag af det online hygiejnekursus, som alle svinearbejdere skal tage.

-

Et nyt online hygiejnekursus erkender, at MRSA spredes gennem luften og at staldarbejderne skal beskytte sig med åndedrætsværn. Det meste af arbejdet kan dog foregå uden. Arbejdstøj skal vaskes ved 60 grader C og skiftes hver dag. Smitterisikoen gennem ventilationsanlægget omtales ikke.
Redaktøren gennemførte kurset og bestod med glans

 

Det fremgår, at smitten findes både i svinemiljøer (incl. ansattes familier) og hos mennesker, der ikke har med MRSA CC 398 at gøre (12% 2015)
Man undgår helt at nævne, at MRSA CC398 kan smitte ved seksuelt samkvem. Men det fremgår klart, at familien er i farezonen
At arbejderne bliver inficerede med MRSA betragtes som en vilkår, noget uundgåeligt, selv om brug af åndedrætsværn sikkert kunne forhindre smitte
Smitten kan altså bringes videre selv efter korte besøg. Dette burde udelukke at skoleklasser kommer ind i stalden for at se og klappe dyrene.
Kun under rengøring skal der anvendes åndedrætsværn.
Disse huskeregler er helt nye. Meget skrappere end dem, som blev indført i Dan Jørgensens ministertid.
Her nævnes, hvad “danske undersøgelser viser”. Men hvad viser de udenlandske?
Selv om der er 10% risiko for, at en hospitalspatient er smittet med MRSA, så skal der ikke tages forholdsregler af personalet. Dette er meget bemærkelsesværdigt og udsætter andre patienter for fare
Hvas man ikke får en god svarrate, kan man bare tage testen en gang mere.