MRSA er en erhvervssygdom

Videncenter for svin, svineavlernes egen organisation skriver på sin hjemmeside:

16. oktober 2014

Som svinebesætningsejer og arbejdsgiver skal man være opmærksom på følgende i relation til smitsomme sygdomme generelt – og husdyrs-MRSA konkret:

At man som arbejdsgiver har en række pligter i forhold til arbejdsskader. Arbejdsskader er et samlebegreb, der dækker henholdsvis erhvervssygdomme og arbejdsulykker.

At bliver en medarbejder smittet med en smitsom sygdom som et led i sit arbejde, kan dette, hvis medarbejderen tillige bliver syg af den smitsomme sygdom, blive anerkendt som en erhvervssygdom.

via Videncenter for Svineproduktion – faglig viden om svineproduktion – Arbejdsgivers ansvar ved smitte med husdyrs-MRSA.