Debat: De hemmelige svinefabrikker

Kjeld Hansen, gårdejer og journalist, Druebjerggård, Tåstrupvej 31, Klippinge skrive i JyllandsPosten.

Østre Landsret har afgjort, at Fødevareministeriets liste over MRSACC398-inficerede svinefabrikker fortsat skal holdes hemmelig.Afgørelsen blev mødt med stor tilfredshed af minkavler Martin Merrild, der er formand for den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer. Merrild har udtaget stævning mod Fødevareministeriet for at tvinge en permanent hemmeligholdelse igennem, og indtil videre har Østre Landsret givet ham medhold.L&F er så opsat på at demonstrere mandig handlekraft, at man er parat til at se stort på, at der stadig er 32 pct. af svinebesætningerne, der ikke er inficerede. På Sjælland og Lolland-Falster er det en endnu større andel nemlig 47 pct., der er ”rene”.Disse producenter har et helt legitimt krav på at kunne sikre sig mod smitte, når de indkøber smågrise og handler avlsdyr. Med strategien om hemmeligholdelse svigter L&F disse medlemmer, og der er allerede sjællandske svineproducenter, der overvejer at hente rene smågrise i Sverige for at sikre deres MRSA-frie status.

via De hemmelige svinefabrikker – Debatindlæg – Debat.