Arlas underlige indtægt

arlapris
Side 3 af Arlas reklameagtige “Konsoliderede årsrapport”

Arla har udgivet noget, de kalder et ”Konsolideret årsrapport”. Her opererer man med en regnskabsmæssig besynderlighed, nemlig ”Arlaindtjening” som opgives i EURcent pr. kilo mælk.

Denne ”Arlaindtjening” var i 2014 på 41,7 EURcent/kilo eller ca 3,11 kr. Det underlige er, at hvad der betegnes ”indtjening” i virkeligheden er en udgift for Arla, for beløbet er den pris, som Arla betalte pr. kilo mælk til producenterne i snit i 2014. Det forklarer man sådan:

Arla er et andelsselskab, og ejerne er mælkeproducenterne, der altså havde en indtægt på 3,11 kr. pr. kilo mælk. Arlas udgift til at købe mælk tryller man på denne måde om til en indtægt, en ”Arlaindtægt”.

Reelt er der ikke tale om indtægt, men om omsætning.

Derfor betyder dette ikke at landmændene så havde en reel indtægt på 3.11 kr, hver gang mælkebilen hentede et kilo mælk på gården. Udgifterne til foder, forrentning, dyrlæge, lønninger osv. er nemlig ikke trukket fra ”Arlaindtægten”, og de kan være både større og mindre. En høj ”Arlaindtægt” kan altså godt medføre underskud, hvis landmandens udgifter er højere.

Mælkeprisen siger altså intet om, hvorvidt ejerne har tjent penge selv om de har oplevet, hvad den konsoliderede årsrapport kalder ”all time high” ”Arlaindtægt”. Og man skal vare sig for at multiplicere denne ”Arlaindtægt” med mælkemængden for at finde ud af hvor mange penge Arla tjente.

alltimehigh
Udklip af den konsoliderede årsrapport, hvor mælkeprisen er magen til “Arlaindtægten”. Stigningen tager ikke hensyn til inflationen.

Hvis man alligevel prøver kommer der sjove tal ud af det. Arla forarbejdede 13.1 mia. kilo mælk. Ganger vi med 3.11 kommer vi op på 41 milliarder kroner.

Omsætningen opgiver Arla dog til at være det dobbelte eller ca. 80 mia. kroner.

Det giver dog ikke rigtig nogle skattekroner fra selve selskabet. Skatten flytter man hen til ejerne, altså mælkebønderne, som kun betaler skat, hvis de tjener penge, og det gør de sjældent eller slet ikke. I den konsoliderede rapport forklarer man sig således:

SELSKABSSKAT

For andelsselskabet er landmanden den primære skattekilde. Virksomheden betaler ikke så meget i selskabsskat, men andelshaverne beskattes af selskabets indtjening.

Dette afspejles dog ikke i vores regnskabsaflæggelse.

Konsolideret-Aarsrapport-2014