Disse tilskud regnede Esben Lunde ikke med i landbrugets omkostninger.

Andreas Steenberg
Andreas Steenberg, R, spurgte Esben Lunde hvad landbruget egentlig koster, men fik kun et halvt svar.

Esben Lunde Larsen har svaret en radikaler på, hvad landbruget koster samfundet. Det ligger i følge ministeren på godt 10 mia. kroner årligt, eller 27 millioner om dagen.

Men radikaleren oplyser på sickpigs.dks forespørgsel, at nedenstående udgifter/omkostninger ikke er medregnet. Så landbruget er altså et endnu dyrere bekendtskab, end Esben Lunde Larsen vil være ved.

 

  • Prisstøtte i form af EU-toldbeskyttelse
  • Støtte til privat oplagring af svinekød
  • Kompensationsordninger i forbindelse med sikring af drikkevandet
  • Kapitalisering af ansvarsfritagelse for ødelagte drikkevandsboringer.
  • Kapitalisering af ansvarsfritagelse for, at naboejendomme til store dyrehold bliver værdiforringede.
  • Kapitalisering af ansvarsfritagelse for ødelagte veje
  • Kapitalisering af ansvarsfritagelse for, at sundhedssystemet påføres millionudgifter på grund af MRSA
  • Kapitalisering af ansvarsfritagelse for, at bakteriers resistens over for antibiotika stiger og dermed vanskeliggør eller umuliggør behandling af infektioner?

Andres Steenberg svarede sickpigs.dk som følger:

Hej Knud,

 

Nej, de forhold er ikke med.

Mange af forholdene er jo svære at gøre op. Men det understreger det absurde i at dansk landbrug ikke skal betalte for forurening (landbrugspakken betyder faktisk at staten betaler) og samtidig betaler vi dem for det. Det er langt ude.

 

Igen god påske.

 

Med venlig hilsen

 

Andreas Steenberg

MF

 

 

Medlem af Folketinget (RV)

 

Christiansborg

DK-1240 København K

 

Tlf.  +45 33 37 55 00

Dir.  +45 33 37 47 15

 

www.ft.dk

 

 

Fra: Knud Haugmark [mailto:knud@haugmark.dk]
Sendt: 18. marts 2016 10:02
Til: Andreas Steenberg <Andreas.Steenberg@ft.dk>
Emne: landbrugets økonomiske belastning.

 

Kære Andreas Steenberg.

Vedr. opgørelse over landbrugets tilskud, omtalt i Politken her:
http://politiken.dk/indland/politik/ECE3120157/landbrugets-statsstoette-i-2016-er-gjort-op-de-faar-10198600000-kroner/

Tak for, at du har fået øget klarhed over, hvad landbruget koster at holde i gang.
Jeg har et par spørgsmål til opgørelsen, som nok kunne have generel interesse.

Indgår følgende i tallene fra Esben Lunde Larsen

Prisstøtte i form af EU-toldbeskyttelse
Støtte til privat oplagring af svinekød
Kompensationsordninger i forbindelse med sikring af drikkevandet
Kapitalisering af ansvarsfritagelse for ødelagte drikkevandsboringer.
Kapitalisering af ansvarsfritagelse for, at naboejendomme til store dyrehold bliver værdiforringede.
Kapitalisering af ansvarsfritagelse for ødelagte veje
Kapitalisering af ansvarsfritagelse for, at sundhedssystemet påføres millionudgifter på grund af MRSA
Kapitalisering af ansvarsfritagelse for, at bakteriers resistens over for antibiotika stiger og dermed vanskeliggør eller umuliggør behandling af infektioner?