ForsideHørt på traktortrækketBiogas ødelægger kulturarven

Biogas ødelægger kulturarven

-

Statens enorme samling af tegninger og tryk, den såkaldte kobberstiksamling i Sølvgade i København, er ramt af ødelæggende biogas fra de besøgende gæster.

Efter at have afsøgt alle andre forklaringer på, at nogle af de gamle tryk pludselig mistede deres højlys, som er en blanding af blyhvidt og et bindemiddel, endte man med at sammenligne luften i udstillingslokalerne, hvor publikum siver ind og ud, med luften i arkiverne. Det viste sig at udstillingernes luft var stærkt beklumret af gæsternes konstant udsivende tarmgasser, hvis indhold af det duftende svovlbrinte via ventilationsanlægget blev cirkuleret ned i arkiverne, hvor gassen angreb de fine gamle raderinger og andre kunstværker.

-Vi har i første omgang pålagt alle besøgende at iføre sig en særlig filterble, som med aktivt kul fjerner aromaen og svovlbrinten fra de anale udstødningsgasser, men på sigt vil vi recirkulere det filtrerede produkt, der indeholder en del metan, der er et værdifuldt brændstof for bl.a. færgen mellem Hou og Sælvig på Samsø, udtaler museumsleder Jørgen Vadum til TV2.

Vi har kontakt med Energiakademiet ved Ballen, hvor Søren Hermansen er fyr og flamme over planerne, som afhængig af antallet af besøgende og deres gasproduktion, skønnes at bidrage med 30% af færgens behov.

”Det her er ægte cirkulær bioøkonomi, siger Hermansen, og vi har allerede et winwin projekt i gang med Coloplast, som vil udvikle en særlig ”butplug” med filter og opsamlingspose, som alle museumsgæster skal bære under besøget i Kobberstiksamlingen. Via et underjordisk fordråbningsanlæg kan gassen transporteres til Samsø og styrke øens image som Danmarks Vedvarende Energiø. Vi vil til gengæld sælge kombibiletter til både færge og museum og på den måde styrke stofkredsløbet og gasproduktionen.

Det kommunale færgeselskab er netop i gang med at udvide toiletterne på færgen og vil på nogle af afgangene pålægge asylansøgere at yde lidt til gengæld for integrationsydelsen. De fodres med kål fra de samske marker, der er kendt for deres store gaspotentiale, og får så en slange der forbindes til en personlig flowmåler, op i anus. Gassen sendes direkte til maskinrummet og maskinmester Per Urban Olsen (K) har beregnet, at med 35 immigranter kan færgen sejle med 45 knob og nå fra Hou til Sælvig på 9 minutter. Ved passagen af Tunø er man foreløbig nok nødt til at sænke hastigheden for ikke at øen bliver overskyllet af kølvandsbølgen for slet ikke at nævne aromaen, der nok kan rive Tunøboerne lidt i næsen.

-Vi slår Ærø og alle andre på cirkulær bioøkonomi, griner Per, det bliver rent ud sagt skide skægt, og så gavner det integrationen. I denne samling af gamle tryk skal man ikke kimse af lidt pres til rette tid og sted, og Inger Støjbjerg har besluttet at gå forrest og selv gå med gasballon fremadrettet.

– Det styrker mit politiske arbejde, at jeg altid har lidt ekstra gas at trække på, selv om denne form måske er mest til kritiske situationer, hvor man har brug for at slippe af med politiske modstandere (og en lille vind) eller lukke kæften på socialdemokraterne på et eller andet samråd, udtaler den opblæste minister til landmisbrug.dk.

Læs her