Leder: Aftalt spil?

En vågen læser gør opmærksom for, at den kollapsede gylletank på Horskærgård kan være bevidst forsikringssvindel: Kollapset blev udløst med vilje

Som det fremgår af omtalen her på siden af, at en professionel medarbejder for et firma, der skulle vedligeholde en gylletank på svinefabrikken Horskærgård på Gyllingnæs, slap 1.300 tons gylle løs, da han fik tanken til at kollapse, er vi temmelig forundrede over det overmål af fejlvurdering og mangel på professionalisme hændelsen vidner om. Men måske er forklaringen såre simpel:

Ejeren på Horskærgård har underhånden aftalt med firmaet, at de skulle lade tanken blive totalskadet for derved at udløse pengene en ny, betalt af forsikringen. Det kunne være firmaets ansvarsforsikring eller Horskærgårds kaskoforsikring.

Vi ved det ikke. Vi siger ikke, at nogen har bedrevet ulovligheder. Vi tillader os bare at fremkomme med en alternativ forklaring til, at et professionelt firma sender en klaptorsk af atlantiske dimensioner ud til en simpel vedligeholdelsesopgave, hvorefter han kapper trossen og forårsager et tsunami af gylle og en betydelig forurening med næringsstoffer nu og i en rum tid fremover. Og hvem sørger forøvrigt for den oprydning?

Forhåbentlig vil den lokale presse grave i sagen og enten be- eller afkræfte ovenstående kætterske forklaring.

Vi synes, at det ser ud til, at firmaet gjorde det med vilje.

-red.