Fødevarestyrelsen pumper det økologiske areal op med skovområder

Det økologiske landbrugeareal har været faldende i 2012 - 15, hvilket gør det vanskeligt vedblivende at indkassere såkaldt "omlægningsstøtte". For at lægge røgslør ud for tilbagegangen inkluderer man nu bl.a. nogle skovområder. Kortere karenstid for genomlægning har sat fart i omlægningerne fra 2015

I en ny tabel i Danmarks Statistik kaldet OEKO11 er det “økologiske areal” pludselig steget i forhold til den gamle tabel OEKO1. En del af forklaringen er, at man pludselig har medregnet “skov”, selv om det sådan set ikke findes regler for økologisk omlægning af skovarealer. Der er jo for eksempel ingen miljøgevinst ved ikke at sprøjte skovområder som alligevel ikke bliver sprøjtet.

Men det ser ud som om, at “det økologiske areal” stiger voldsomt i 2017

Blå søjle 2017 er ekstrapoleret fra OEKO11. Stigningen er især for korn og græs. Inddragelsen af skovområder kan ikke forklare hele stigningen af det økologiske areal 2012-2016