Løkkes ministerium vil ikke besvare spørgsmål om Løkkes afslutningstale

Statsminsteriet sender aben videre til Jakob Ellemann-Jensen, der nu skal redegøre for, hvad Løkke egentlig mente om økologiudviklingen de seneste to år

Under Folketingets afslutningsdebat fremsatte Løkke et par pralende bemærkninger om økologiudviklingen i de seneste par år. Løkke påstod bl.a. at

“de seneste to år har regeringen givet økonomisk støtte til, at arealer svarende til 150 fodboldbaner om dagen kan blive omlagt til økologisk brug.”

Denne udtalelse syntes vi var så forblommet, at vi spurgte ind til meningen ved at sende en stribe konkrete spørgsmål til Statsministeriet, -der nægter at svare, men sendte dem videre til Fødevare- og Miljøministeriet, der altså skal redegøre for meningen med statsministerens tale.

Dette er i sig selv interessant. Det ser jo ud til at han er marionet for dette ministerium og ikke aner hvad han lægger mund til fra Folketingets talerstol.

Kilde: Statsministeriets afgørelse af 8. juni 2018