Landboformand Jens Gammegaard har nedlagt sit biogasanlæg

Vi får ret igen. Biogas dur ikke, siger nu storsvineavler og landboformens Jens Gammalgaard fra Odder. Griske tilskudshungrende landmænd har tilegnet sig løvens part af tilskudskronerne til de uduelige anlæg, som bønderne har tjent styrtende på. Men hverken miljø eller klima har haft gavn af de milliardstore fejlinvestering. Pengene er spildt og klimaet har fået det meget værre.

Landboforeningsformand Jens Gammelgaard erkender nu, at gyllebaseret biogas ikke dur. Grisene er blevet så gode til at udnytte foderet, at der ikke er noget tilbage til afgasning, siger han. Men det er ikke den sande årsag til at hans biogasanlæg er en fiasko. Gyllen har aldrig nogen sinde kunnet levere gas nok. Det har alle dage været nødvendigt at tilsætte organisk materiale, slam, slagteriaffald m.m.

Biogasanlæggenes ejere, landmændene fik ved opførelsen så mange skattekroner bundet i halen, at de grimme anlæg trods manglende miljøresultater alligevel er skudt op over hele landet. Biogasanlæg vil i 2018 sluge 1.8 mia. af alle støttekronerne, selv om der aldrig er eftervist nogen som helst positiv miljø- eller klimavirkning af anlæggene.

Ikke desto mindre er især økologerne glade for at aftage den afgassede gylle, for alle tilsætningerne – slagteriaffald, slam, majs og andre afgrøder – øger gyllens gødningsværdi og en kunstig lav udnyttelsesprocent sørger for, at økologerne kan sovse deres afgrøder ind i masser af kvælstof m.m. uden at belaste gødningsregnskabet.

Vi ved ikke hvor mange skattekroner Jens Gammelgård har fået for at opføre sit nu skrottede gyllekogeri, men vi mener, at han burde betale dem tilbage. Forudsætningerne for støtten holder tydeligvis ikke. Det er en tilståelsessag.

Læs her hvad svinebonden skriver i det lokale dagblad:

Det er til gengæld rigtigt at gylle, som har været gennem et biogasanlæg ikke lugter, men her er det forskningen og grisenes stadig bedre og bedre evne til at udnytte foderet, som er begyndt at spille ind. Man afgasser de faste bestanddele i gyllen (ikke vandet), men hvor der typisk var 8 procent tørstof i grisegyllen indtil for få år siden, er vi efterhånden nået ned på kun 3 procent. Det betyder, der i dag er så lidt afgasningsmateriale i grisegylle, at det reelt ikke dur til afgasning. Jeg har selv måttet lukke mit biogasanlæg af samme grund. Man kunne så tilsætte andet plantemateriale, f.eks. majs, til gyllen i biogasanlægget, men jeg syntes ikke, det er forsvarligt, at landmænd bruger foder eller fødevarer til den slags.

Jens Gammelgaard pudser glorien, mens han tæller sine tilskudsmillioner. Men der har aldrig nogen sinde været 8% tørstof i svinegylle. Og tørstoffet kan langt fra udnyttes fuldt ud. Det er temmelig unedbrydeligt. Og landmænd at alle dage brugt forskellige tilsætninger til gyllen i biogasanlæggene. Herunder majs.

Jens Gammelgaard var på Sjælland den 14. juni, hvor vi fangede ham i hans fede Mercedes.

Source: Landbrug. Vi vil også af med gyllelugten | Læserbrev | hsfo.dk