DN-præsident Gjerding skal besvare spørgsmål om biogas og økologi

En af denne sides trofaste læsere har spurgt ind til Maria Gjedings biogasparløb med dansk svinelandbrug. Med hans tilladelse bringer vi brevet her

Kære Maria

Efter at have læst dit og Martin Merrilds brev i Politiken forleden, har jeg følgende kommentarer:

DN ønsker en omlægning af dansk landbrug til et økologisk drevet agerbrug. Jeg mener ikke økologisk landbrug kan forenes med brug af husdyrgødning (gylle) fra konventionelle husdyrbedrifter. Vil du mene, at man godt kan forsvare brug af konventionel gylle fra biogasværker på økologiske marker?

I jeres læserbrev kan man også læse, at husholdningsaffald og spildevand skal indgå i produktionen på biogasværker. Er det ikke problematisk at sprede diverse kemiske stoffer i slam fra rensningsanlæggene på økologiske marker?

Biogasværker er – som I siger dyre at drive og kræver store offentlige subsidier – og tjener først og fremmest et eneste formål: At styrke et nødlidende dansk landbrug.

DN præsidenten Maria Gjerding skal svare på skarpe spørgsmål fra et medlem af hendes organisation.

Det fremgår også af jeres brev, at danske landmænd fremover skal dyrke egentlige energiafgrøder – bl.a. græs – til fremtidens biogasværker.

Hver gang man tager 1 hektar landbrugsland ud af omdrift til energiafgrøder, mister man jord til produktion af fødevarer til både dyr og mennesker.

Ingen biogas uden gylle.

Hvis biogasproduktionen skal udbygges, skal man have stadig flere dyreenheder i Danmark. Gylle er verdens dårligste brændstof, og værdien af gylle til biogasproduktion er blevet betydelig dårligere over de seneste 30 år, da tørstofindholdet i svinegylle er faldet fra 8 til 3 procent. Grisene optager nu simpelt foderet bedre – eller anderledes. Gylle kan kun betegnes som “procesvand” i biogasværkerne.

Biogasværker er lavteknologiske.

Der er andre metoder til at gemme energi når vinden ikke blæser eller solen ikke skinner.

Med venlig hilsen og go´ videre sommer Holger

http://www.landmisbrug.dk/2018/07/01/landbrug-fodevarer-og-danmarks-naturfredningsforening-om-energiforlig-biogas-er-det-nye-gron-politiken-dk/