Biogas er ikke løsningen på landbrugets klimakrise

Allerede i 2011 skød civilingeniør Uffe Rasmussen landbrugets biogasargumenter ned. Men kreativiteten har været på over arbejde på Axelborg, så i dag har man fundet på nye. Kronikken fra Information tåler dog genlæsning.

Energistatistikken viser, at biogasproduktionen bidrager med fire Petajoule (PJ) eller ca. en halv procent af landets bruttoenergiforbrug på over 800 PJ. Af de fire PJ kommer kun cirka en PJ fra gyllen, mens de tre PJ kommer fra renseanlæg og industriaffald. Med den meget store fokus på biogasproduktion i ’grøn vækst’-initiativet er det planen at nå op på, at 50 procent af landbrugets gylleproduktion skal bioforgasses, således at man når op på cirka 10 PJ biogas fra gylle eller lidt mere end en procent af Danmarks nuværende energiforbrug.

De 10 PJ biogas kan også ses i forhold til Danmarks forbrug af naturgas på 150 PJ. Al den snak om at erstatte naturgas med biogas er derfor urealistisk.De 10 PJ biogas kan også ses i forhold til Danmarks forbrug af naturgas på 150 PJ. Al den snak om at erstatte naturgas med biogas er derfor urealistisk.

Uffe Rasmussen i Informations kronik 26/10  2011

Source: Biogas er ikke løsningen på landbrugets klimakrise | Information