Landbruget goes green

Landbruget hopper på den grønne bølge og lancerer et helt nyt image

-

Store plakater på S-togstationerne gi’r den gas med gastronomisk bullshit på italiensk, en kæmpe ukrudtsfri salatmark og det sædvanlige pral om at være verdens bedste et-eller-andet.

Men dansk landbrug fodrer dyr med millioner af tons planter og ødelægger på den måde enorme næringsressourcer for mennesker. Samtidig bidrager erhvervet med ca 20% af klimabelastningen ikke mindst som følge af husdyrenes metanproduktion.

Det skal en frodig salatmark dække over.

Har på Axelborg i København arbejder flere hundrede mennesker på at give landbruget et grønt image.