DN lægger sig i ske med L&F

Et stort skridt i retning af at gøre natur til et indbringende landbrugsprodukt tog Gjerding og Merrild sammen

Når man virkelig er i nød og mangler en god forklaring på sine svinestreger, så tyr man til at være ” stolt og glad”.

Således landbrugets nye veninde DN-præsident Maria Gjerding. Hun er for eksempel glad og stolt af, at medvirke til at øge ammoniakbelastningen fra store dyrehold, hvis de bare lige flytter lidt væk fra “sårbare” områder, frimærker som alligevel ødelægges af overgødskning fra andre svine- og kvægbedrifter. Ikke et ord om at reducere den samlede udledning af den farlige helbredsskadelige klimagas. Tvært imod. Og hun er også glad og stolt over at landbruget nu skal “kompenseres” for at ophøre med at dyrke de såkaldte “lavbundsområder”, som bønderne selv har ødelagt. Der er tale om plørede huller, som nu kaldes “mere natur”, utilgængelige ofte oversvømmede  mudderhuller uden andet end diverse siv og star.

Gjerding har i sin kinddans med Martin Merrild både forrådt  naturen og sit fine præsidentembede.

Hun skulle skamme sig gul og blå!

Pressemeddelelse fra Dn.