Økologisk konkursrytteri på Lykkebjergvej 

Tyveri ved højlys dag. Landbrugsfallenter kan leve i sus og dus ved at arrangere en "teknisk" konkurs og sende tab ved en ejendomshandel videre til kreditorerne

Mystikken breder sig fra Lars Jager Madsens konkurs på Lykkebjergvej 60 i Sig ved Varde.

Ja, vi skriver både navn og adresse på fallenten, hvilket Jyske Vestkysten afstod fra, selv om oplysningerne er offentligt tilgængelige. Den nye ejer er i følge tingbogen Morten Kærgaard Larsen. Den samlede tinglyste gæld i bedriften andrager godt 31 mio. men dertil kan der være kassekredit, varegæld m.v.

Meddelese om at Jagergaarden er begæret konkurs pr. 1 juli 2019

I al fald går Lars Jager konkurs. Hvem der begærer konkursen, kan vi ikke se, men det fremgår af Agriteams hjemmeside, at gården har været til salg i et stykke tid. Den fremstår i god stand med nye bygninger, god besætning og nyt luksuriøst stuehus fra 2006 med jordtilligende på 140 ha. Alligevel vælger “nogen” at lade bedriften gå konkurs, der medfører store tab for kreditorer og sælgeren, der normalt kommer ud med en kæmpe gæld. Ikke her. Jager Madsen ejer pantebreve i sit eget konkursbo for over 3 mio. kroner, ser det ud til på tinglysning.dk.

Resten af den tinglyste gæld er overtaget af den nye ejer, som også har ansat Jager Madsen som medhjælp på gården. Konkurskøerne er stadig økologiske og går ude på marken, æder, prutter og bøvser, mens de pisser og skider på deres egen mad.

Mærkeligt nok meldte direktør Leif Friis Jørgensen fra Naturmælk i Tinglev, der aftager mælken fra fallenten, sig på banen og udtalte til JyskeVestkysten bl.a:

– Jeg har lige talt med landmanden. Gården har været til salg i to år, af personlige årsager. Konkursen var simpelthen nødvendig, rent teknisk, for at få salget igennem.

Nu er gården ejet af en ny landmand, som har ansat den tidligere ejer, så han er stadig med i driften af landbruget, og i øvrigt leverer de stadig til Naturmælk.

– Det her er simpelthen et salg, der var nødt til at foregå på den måde, og det er ikke ualmindeligt, når man skal have pakket et salg ned, hvor der ikke er overskud. Det var måden at gøre det på, for at komme videre, lød den vejledning, landmanden fik fra sine rådgivere.

Det ser ud til, at man altså “pakker et salg ned” som en konkurs, fordi der ikke er overskud. Ved “teknisk” at gå konkurs, sender man tabet ved salget videre til kreditorerne.

Vi undrer os over, at denne metode, hvor landbrugsfallenter altså går på rov hos kreditorerne for at redde deres egen økonomi, “ikke er ualmindelig”. På denne måde belaster landbruget samfundets økonomi.

Herfra ligner det tyveri ved højlys dag. At landmanden lever i sus og dus og over en årrække har indkasseret mindst en halv snes millioner i alle mulige tilskud gør det ikke kønnere.

Kreditorernes tab kendes ikke i øjeblikket.

Source: Økologisk landbrug er videre efter konkurs – og Naturmælk er i vækst | Varde | jv.dk

Se også denne artikel