Miljøbluff: flis er ikke klimavenligt

Videnskab.dk forklarer hvorfor Danmarks afbrænding af flis ikke er klimavenligt.

I Danmark regner vi ikke CO2 fra træafbrænding med i vores drivhusgasudslip, da man forudsætter, at nye træer hele tiden optager tilsvarende mængder CO2.

Desuden regner man med, at det uundgåelige udslip af CO2, når træet brændes, bliver registreret i det land, hvor træet blev fældet.

Vi satser derfor i stor stil på at afbrænde træ som erstatning for kul i vores kraftvarmeværker (se figur 1 herunder). Politisk er denne omstilling støttet gennem energiafgifter, der favoriserer biomasse frem for fossil energi (kul, olie og naturgas).

https://videnskab.dk/naturvidenskab/vi-braender-de-traeer-der-skulle-hente-co2-ud-af-atmosfaeren?fbclid=IwAR17uoADocbi19JBflOeRtcyzMevc4-F-_MFt45I-cfkSFXZJKhly_XQib4