Debat: Økologisk bragesnak

Flensborg Avis optog nedenstående indlæg om økologi. Vi supplerer med diverse dokumentation til artiklens indhold. Vi siger tak til Flensborg Avis.

GodsejerSvend Brodersen fra økogodset Gram mener, at problemet med, at køerne udsender en masse klimagas er løst. Det har han læst i Landsbladet. (Udtalt til Flensborg Avis 19/7 2021)

Flensborg avis bragte den 19. juli to begejstrede artikler om økologi. Den ”stormer frem” og ”fortrænger konventionelle varer fra hylderne” osv. sagde Per Kølster fra Økologisk Landsforening sekunderet af godsejer Svend Brodersen fra Gram Slot. Denne bragende retorik kan dog ikke skjule, at der, i modsætning til hvad de fleste tror, ikke er et eneste bevis på, at økologisk landbrug gavner noget som helst. Tvært imod viser beregninger fra Aarhus Universitet, at for eksempel økologisk oksekød belaster klimaet fire gange mere end konventionelt. Der findes ikke en eneste vandhane i Danmark, hvor økologien kan tilskrives, at vandet er rent. Ej heller et eneste vandløb, der kan udvise lavere belastning med nitrat og fosfat og selv dyrevelfærden er elendig hos de økologiske dyr. Økologerne piner deres søer ved at sætte stålring i deres tryner, så det gør ondt, når de roder i jorden. Kalve brændes i panden med glødende jern, og har stærke smerter, når bedøvelsen lægger sig. Der er markant større dødelighed hos både økologiske kalve og smågrise, der for øvrigt på ingen måde er sikret en lykkelig barndom på syv uger hos deres somor ude på marken. Der er nemlig kun tale om et gennemsnitstal.

Flensborg avis

Økologerne må svine med lige så meget nitrat (170 kg/ha) som andre bønder. Og hvis du stadig tror, at økologerne ikke bruger pesticider, må du tro om igen. Indtil videre er tre gifte godkendt til økologerne: Azadirachtin, Pyretrin og Spinosad, og ja, de dræber insekter meget effektivt. Men forbruget bliver ikke registreret nogen steder.

Økologiske planteavlere aftager gylle fra konventionelle landmænd, både direkte og via biogasanlæg, så de konventionelle landmænd kan proppe endnu flere forurenende og klimabelastende dyr ind i deres stalde. Økologerne medvirker altså til at øge husdyrtrykket i Danmark. Antibiotika er helt accepteret, lige som halekupering og kastrering af smågrise.

Tilbage bliver nogle fjollede regler om, hvad økologer må og ikke må, men de henvender sig mest til den typiske økologiske forbruger, den veluddannede kvinde i Københavns nordlige forstæder, der har et pænt stort forbrug og derfor en pænt stort behov for bedre samvittighed. Den har hun råd til at købe ved at betale overpris for de økologiske varer.

Samfundet har pumpet milliarder ned i økologernes lommer. Fødevareministeriet har opgjort de samlede udgifter til godt fem milliarder alene for det seneste tiår. Dertil kommer de højere forbrugerpriser, der til dels maskeres af, at økologiske varer i høj grad afsættes til storkøkkener, restauranter og kantiner. Skatteyderne har ikke fået noget som helst målbart for disse mange penge. Og selv om der er udbetalt 400 mio. kroner til forskning i økologisk landbrug, forlanger både økobossen Kølster og godsejeren Brodersen nu endnu flere penge for at ”løse økologiens problemer”. Kølster er formand for en selvbestaltet lobbyorganisation, der siden 2012 mindst har modtaget 70 mio. kr. fra de offentlige kasser, der også har været generøs over Svend Brodersen. Alene de seneste to år har han gjort sig til gode med 17 millioner dejlige offentlige kroner, meget mere end det overskud, han praler af i artiklen.

Givetvis for at imødegå kritikken af, at de økologiske køer, herunder Svend Brodersens 1000 styk, belaster klimaet rigtig meget, har Arla søsat en kampagne, hvor mejeriet påstår, at økomælken er klimakompenseret ved, at Arla har investeret i skovprojekter i fjerne lande. Arla vil ikke dokumentere deres bedrifter og undertegnede har spurgt bogstavelig talt i øst og vest, om ansvarlige for disse skovprojekter kunne bekræfte, at Arla har betalt for et eller andet. Ingen har bekræftet noget som helst.

Og selv en stor skov står jo ikke for evigt. Det kulstof, man påstår er blevet opsuget af træerne, finder igen vej til atmosfæren inden for få år, og så er vi lige vidt eller værre stillet. I øvrigt udgør den kompenserede mælkemængde på 90.000 tons kun 12% af den økologiske og 3% af hele produktionen. Men det fortæller Arla ikke til de stenrige men blåøjede økoflippere, der falder for de brune kartoner med mundsvejr om CO2-kvoter påtrykt.

Vi slipper nok ikke for økologernes bragesnak, men skatteyderne og forbrugerne skal ikke fremover tvinges til at hælde deres surt tjente penge ned i det økologiske hul.

Stands dette vanvittige spild af penge.

Dokumentation:

https://ing.dk/artikel/fritgaaende-kvaeg-gift-klimaet-183397

https://gylle.dk/wp-content/uploads/2014/12/ReglerSvin2010b.pdf

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Indsatsomraader/Oekologi/Jordbrugsbedrifter/Vejledning_til_oekologisk_jordbrugsproduktion/OEkologivejledning_februar2020.pdf s. 218

https://agro.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/kun-lille-forskel-paa-klimabelastning-og-kvaelstofudvaskning-mellem-oekologisk-og-konventionel-planteav/

https://www.dst.dk/Site/Dst/SingleFiles/GetArchiveFile.aspx?fi=formid&fo=oekologisk-forbruger–pdf&ext={2}

Udtræk af databasen for landbrugsstøtte. Se bilag.

https://www.arla.dk/om-arla/nyheder/2020/pressrelease/arla-klimakompenserer-90-millioner-liter-oekomaelk-3051009/