Økobossen , Sybille Kyed, fuld af løgn.

Den i Økologisk Landsforening i årevis ansatte Sybille Kyed, med titel af "landbrugspolitisk chef", stikker offentligheden en lodret løgn i et desperat forsøg på at grønvaske den stærkt forurenende økologiske landbrugsindustri.

Som det fremgår af hosstående screendymp fra Sybille Kyeds twitterkonto, påstår denne højtudannede cand.agro, at konventionelt landbrug tillader større mængder nitrat (også kaldet kvælstof) som gødning til afgrøderne end økologerne.
Screendump fra Sybille Kyeds Twitterkonto

Et enkelt opslag i vejledningen for økologisk landbrug viser, at økologer må tilføre 170 kilo nitrat til deres afgrøder, eller præcis samme mængde som konventionelle bønder:

15.1 Tilladt mængde kvælstof i husdyrgødning

Du må gøde med op til 170 kg total-kvælstof (total-N) fra husdyrgødning og anden organisk gødning per hektar harmoniareal per planperiode.

Sybille gør også korrekt gældende, at konventionelle bønder i modsætning til økologerne bruger kunstgødning, men der er intet belæg for, at dette på nogen måde skulle belaste natur, drikkevand eller klima mere end økologernes massive og stærkt energikrævende tilførsel af gylle til markerne. Disse økologer henter endda gylle fra konventionelle bønder og biogasanlæg, der så kompenserer med kunstgødning af forskellig slags. Det er faktisk nemmere at dosere kunstgødning korrekt, hvorimod gylletilførsel ofte medfører, at der ophobes fosfat på markerne, som senere medfører algeopblomstring i de kystnære farvande og forurening af grundvandet.

Sybilles udsagn må karakteriseres som bevidst løgnagtigt. En mangeårgig cand. agro. ved udmærket, at økologer ikke er begrænset på tilførsel af nitrat til deres afgrøder i forhold til konventionelle bønder. Der er ikke tale en “beklagelig fejl”, en “smutter” eller en “finke af panden”.

Der er tale om en lodret løgn.

Kilde: Vejledning om økologisk landbrug. Se side 60, afsnit 15.1

Økologivejledning_2021.pdf