ForsideMenneskers sundhedFarlige fødevarerFortsat PFAS i svinekød og fisk fra økologiske producenter.

Fortsat PFAS i svinekød og fisk fra økologiske producenter.

Økologerne fodrer gerne forbrugerne med PFAS

-

Efter en del presseomtale af, at DTU havde fundet dobbelt så høje niveauer af PFAS i økologiske æg, valgt branchen at udfase fiskemel i foderet ud fra en formodning om, at det giftige stof stammede herfra. Men forbrugerne kunne roligt spise de æg de havde købt, og producenterne kunne fortsat bruge foderet. Branchen reagerede med et frivilligt ophør for på den måde at undgå, at fiskemel blev forbudt i økologisk produktion. Myndighederne anbefalede dog, at børn skal holde sig under tre økologiske æg om ugen. Vi de have flere, kunne de så gå over til konventionelt producerede æg.
Det interessante er, at fiskemel også indgår i foder til økologiske grise. Stoffet udskilles ikke, men ophober sig i organismen. Her havde de økologiske producenter ingen skrupler. Man fodrer videre med fiskemel i foderet og håber givetvis at ingen gider undersøge svinekødet for indhold af PFAS.
Også økologiske fisk kan fortsat fodres med fiskemel.
 
 
En økologisk høne lægger æg i ca. 398 dage (ca. 13 måneder), hvorefter den udsættes (slagtes eller sælges). Hønen lægger omkring 327 æg svarende til 6 æg om ugen.
 
Skidtfisk på mkajen i Nexø