Leder: Hvorfor skal Schmidt, Boel og Hansen ikke i spjældet?

 Mette Gjerskov bevæger sig på tynd is, når hun efter dommen imod Danmark i Braksvindelsagen, som nu koster skatteyderne 750 millioner kroner, konstaterer, at " vi i Danmark var for tidligt ude med at tage miljø- og naturmæssige hensyn i forbindelse med reglerne for landbrugsstøtte".

 Hvor meget naturhensyn er der i, at Bregentved Gods såede den nedlagte Vandel Flyveplads til med raps? Og hvor meget natur får vi ud af, at strandenge, som aldrig havde været dyrket med korn pludselig blev anmeldt som "fjernbrak", så landmændene på Sjælland fortsat kunne dyrke deres fede jord?

Utvivlsomt blev arealer, som var omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 også anmeldt, så det ligner en ren tilståelsessag, når Lone Saabye, erhvervspolitisk chef for Landbrug & Fødevarer til Landbrugsavisen siger:

"…en stor del af de omtalte brakmarker er blevet inkluderet i almindelig landbrugsdrift igen efter at braklægningskravet blev ophævet."

Men dermed forsvandt beviserne for svindelen sammen med den beskyttede natur.

Svindelen fortsatte i øvrigt efter 2002-2004, som retssagen vedrører. I 2007 kunne landmænd stadig anmelde vådområder som brak. Der var dette år over 7000 brakarealer under 0,3 hektar, som udløste den uberettigede støtte fra EU. Og i øvrigt over 800 arealer med en brakprocent på over 100, forstå det hvem der kan. Det fremgår af sickpigs.dks brak-database, som omfatter materiale udleveret af fødevareministeriet.

Sagen er i al sin enkelhed, at tre fødevareministre fra Danmarks liberale parti i årevis fyldte favnen med penge fra statskassen og fordelte dem som glade givere til vennerne i landbruget, som på mystisk vis har sikret sig imod, at skulle aflevere de illegale millioner tilbage til samfundet. Hvis der blev svindlet for 750 millioner i løbet af 2 år er det nok ikke helt forkert, at beløbet i hele perioden nærmer sig 3-4 milliarder. I al fald er der tale om svindel af en størrelsesorden, som får Alberti, Stein Bagger og Brixtofte til at fremstå som vandkæmmede duksedrenge. De blev stillet til ansvar og endte bag tremmer. Hvorfor sker dette ikke for de tre ministre?

Kilde/link