ForsideMRSA casesMRSA i tankmælkNy begrundelse for at hemmeligholde miljødata om tankmælkprøvers indhold af MRSA.

Ny begrundelse for at hemmeligholde miljødata om tankmælkprøvers indhold af MRSA.

-

Efter to forgæves forsøg på at begrunde hemmeligholdelse af miljødata, nemlig prøvedata af MRSA i tankmælkprøver, forsøger fødevarestyrelsen sig nu med en tredje, nemlig en passus i forvaltningsloven, der påbyder tavshedspligt om:

6) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold

Hertil tilføjes:

Der er tale om oplysninger, som uagtet at de vedrører forhold i besætninger, giver oplysninger om de personer, som arbejder med de besætninger, og dermed om tavshedsbelagte oplysninger, som det er nødvendigt at beskytte for at varetage væsentlige hensyn til private interesser, navnlig til enkeltpersoners interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige eller interne forhold, jf. § 27, stk. 1, nr. 6.

Man fortolker altså oplysninger om MRSA status i mælk som personlige oplysninger hos de, der arbejder i disse besætninger.

Desuden fremsiger fødevarestyrelsen næsten ord til andet begrundelsen for at afvise indsigt i MRSA i svinebesætninger.

Sagen skal nu behandles af Fødevareministeriets Ankecenter,og såfremt de fastholder afvisningen af aktindsigt, af ombudsmanden.

 

 

Kilde/link

Se afslaget her