Infektioner med resistente bakterier vil slå 10 millioner mennesker ihjel årligt. (Engelsk/dansk)

Jim O'Neill
Economist Jim O’Neill says antimicrobial resistance is a more certain threat than climate change in the short term. Photograph: Andy Hall For The Observer/Andy Hall

Failure to tackle drug-resistant infections will lead to at least 10 million extra deaths a year and cost the global economy up to $100tn (£64tn) by 2050, a report commissioned by David Cameron, the prime minister, has warned.

The stark figures, published on Thursday, and believed to be the first to quantify the potential impact of antimicrobial resistance (AMR) – drug-resistant infections or superbugs – will be used to make the case to global leaders that urgent action is needed. To put the figures in context there are currently 8.2 million deaths a year from cancer and annual global GDP stands at $70tn to $75tn, with the UK figure around $3tn.

Former Goldman Sachs chief economist Jim O’Neill, who chaired the report, said AMR represents a more certain threat than climate change in the short term. “We cannot allow these projections to materialise for any of us, especially our fellow citizens in the Bric (Brazil, Russia, India, China) and Mint (Mexico, Indonesia, Nigeria, Turkey) world, and our ambition is such that we will search for bold, clear and practical long term solutions,” he said.

 

Læs Dansk oversættelse

Manglende evne til at håndtere infektioner med antibiotika-resistente bakterier vil føre to mindst10 millioner ekstra dødsfald om året og koste den globale økonomi op til $ 100 trillioner 64tn) i 2050, lyder advarslen i en britisk rapport bestilt af  premierminister David Cameron.

De tørre tal, der blev offentliggjort torsdag er de først tal på potentielle virkning af antimikrobiel resistens (AMR) resistente infektioner eller super bugs. Tallene vil indgå for at betone problemerne og behovet for hurtig indgriben over for globale ledere. For at sætte tallene i perspektiv dør for tiden 8,2 millioner om året af kræft og den årlige globale BNP står til $ 70tn til $ 75tn, med den britiske tal omkring $ 3TN.

Tidligere Goldman Sachs cheføkonom Jim O’Neill, der har stået i spidsen for udarbejdelsen af  rapporten, siger, at AMR repræsenterer en mere håndgribelig trussel end klimaforandringer på kort sigt. “Vi kan ikke tillade os at lade disse scenarier blive til virkelighed. De vil især ramme borgerne i BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina), og Mint-landene (Mexico, Indonesien, Nigeria, Tyrkiet), og vores ambition er at tilstræbe dristige, klare og praktiske langsigtede løsninger, “sagde han.

Hele artiklen i Guadian: Drug-resistant infections could lead to 10 million extra deaths a year – report | Society | The Guardian.