ForsideCasesAxelborggateDen hemmelige svinestreg

Den hemmelige svinestreg

-

Med sit veloplagte fortælletalent gør Kjeld Hansen rede for en gyser fra den virkelige verden og afslører endnu et korrumperet og bundråddent hjørne af danske landbrug, nemlig SEGES, som før skandalen kaldte sig “Videncenter for svineavl”. Kjeld Hansen skriver bl.a:

Helt trygge var NaturErhvervstyrelsen tilsyneladende ikke ved PwC-analysen, så der blev også foretaget 73 stikprøver i de allerede fjernede bilag. De afslørede, at “uregelmæssighederne” hovedsageligt dækkede over bl.a. timeforbrug opgjort på baggrund af skøn (“en meget kritisabel og grov tilsidesættelse af gældende regler”, ifølge Deloitte), fejlregistrering af timer, fejlkontering af udgifter, flytning af timer fra et projekt til et andet og mangelfuld eller manglende dokumentation. En af de helt store “fejl” var 11.000 løntimer, der var opgjort skønsmæssigt eller fejlkonterede, dvs. de hørte ikke hjemme i projekterne. Antallet modsvarer syv heltidsstillinger i et år, som det fremgår af Deloittes “Notat om ikke-godkendte udgifter i VSP-undersøgelsen og hvorvidt der er tegn på forsætlige uregelmæssigheder”. Notatet blev afleveret til intern brug i NarturErhvervstyrelsen den 27. oktober 2015.

Læs hele historien her: Den hemmelige svinestreg | Investigative Reporting Denmark