ForsideAntibiotika og resistensFødevarestyrelsen og ministeriet underløb folketingsbeslutning

Fødevarestyrelsen og ministeriet underløb folketingsbeslutning

-

Landbrugets “løfte” om at nedsætte forbruget af Tetracyklin i svineproduktionen viste sig så uforpligtende, at Folketinget i april 2015 besluttede at sætte ind med skrappere midler, nemlig at Tetracyklin skulle tælle mere i medicinregnskabet end andre former for antibiotika. Man vedtog at forbruget skulle ganges med 1.5 i medicinregnskabet, hvilket måske, måske ikke ville inspirere landmændene til at nedsætte forbruget for at undgå det såkaldte “gule kort”.

Men ministeren valgte efter pres fra medicinbranchen, landbruget og dyrlægeforeningen at nedsætte denne faktor til 1.2, hvilket ville udløse endnu færre ekstra “gule kort”, som landmændene i øvrigt er revnende lige glade med om de får.

Konklusionen må være, at ministeren aktivt har fremmet udbredelsen af MRSA i strid med et folketingsønske. det ser også ud til at ministeriet fordrejer DTUs vurdering af betydningen af nedsættelsen.

 

DTU Veterinærinstituttet skrev med en dobbelt negation, at:

”….DTU ikke vurderede, at der var evidens for, at en udfasning ikke kunne nås med en faktor 1,2”.

Der var og er ikke evidens for noget som helst, ud over, at landbruget konsekvent angriber ethvert tiltag, der skal beskytte samfundet imod deres hærgen.

Det giver ikke mening, at anføre, at der ikke er evidens for at noget ikke kan ske. Der er for eksempel ikke evidens for, at jorden ikke går under på fredag. DTU-Veterinærinstituttets formulering er meget besynderlig.

Danmarks Radios Kristian Sloth har gravet forholdene frem via aktindsigt og DR skriver i den fremragende artikel bl.a:

Tetracyklin

Det vigtigste greb i MRSA-handlingsplanen til at udfase Tetracyklin er den såkaldte differentieret Gult Kort-ordning. Landmændene har i mange år fået et gult kort, hvis deres medicinregnskab viser, at de bruger mere antibiotika end det anbefalede standardniveau. Et gult kort udløser øget kontrol og i nogle tilfælde bøder. MRSA-handlingsplanen pålægger Fødevarestyrelsen at indføre den nye differentieret gult kort-ordning, hvor antibiotika som Tetracyklin, der er resistensskabende og vigtigt for mennesker, skal tælle mere i landmændenes medicinregnskab end antibiotika, der ikke bruges til mennesker. Fødevarestyrelsen: Tetracyklin skal tælle 50 procent ekstra I maj 2016 var Fødevarestyrelsen klar med udkast til bekendtgørelse om den nye differentieret gult kort-ordning. Fødevarestyrelsen skriver i udkastet, at Tetracyklin i den nye differentieret gult kort-ordning fremover skal vægtes med faktor 1,5 for at ”tilskynde til, at forbruget af Tetracyklin reduceres væsentligt”. Faktor 1,5 betyder, at forbrug af Tetracyklin skal tælle halvanden gang – eller 50 procent – ekstra i medicinregnskabet, således at landmanden ved brug af Tetracyklin hurtigere overskrider den anbefalede daglige dosis og dermed hurtigere får et gult kort, end hvis han bruger andre antibiotika, der ikke er resistensudviklende og dermed ikke så kritiske for mennesker.

Kilde: BAGGRUND Styrelse bøjede sig for landbrugets ønske | Nyheder | DR