Ellemanns vilde svineteorier

Miljø- og fødevareministren smider eksportkortet i sin lydige kamp for Axelborgs svinehegn hen over Sønderjylland. Vi spørger ind til, hvad hen egentlig mener.

-

 

Kære miljø og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

I radioavisen klokken 12 den 4. juni udtalte du om vildsvinehegnet over Sønderjylland bl.a:

Det er en vigtig beslutning, vi risikerer  altså en eksport som alene uden for EU er på 11 milliarder.

Det er noget der betyder rigtig meget for vores velfærdssamfund og det er noget der betyder rigtig meget for arbejdspladser i Danmark

radioavisen/

Jeg ville gerne have en forklaring på hvad du mener med “rigtig meget”, altså hvor meget betyder en svineeksport på 11 milliarder for velfærdssamfundet.

Tager du hensyn til de afledte effekter som for eksempel stigende resistens, der jo koster penge for hospitalerne, der også har stigende udgifter til isolation af MRSA smittede patienter fra svinebedrifterne m.fl.

Tager du med i betragtningerne, at vandboringer i stigende omfang må lukkes på grund af sprøjtemidler, der er anvendt til at fremstille foder til grisene?

Med hensyn til arbejdspladserne i Danmark er det af betydning, om der er tale om eksport af smågrise til opfedning og forarbejdning i udlandet, som så reimporteres til Danmark. Her er der jo så tale om eksport af arbejdspladser.

I svineproduktionen arbejder angiveligt over 3000 østarbejdere, der sender store beløb hjem til deres familier, hvilket er et tab for den danske økonomi. Har du taget hensyn til denne afledte effekt i dine betragtninger.

Danmarks Statistik her beregnet, at danske landmænd ikke skaber værdi, men kun overlever på EU subsidierne. Hvordan kan deres produktion så være en gevinst for velfærdssamfundet? https://dst.dk/da/Statistik/bagtal/2018/2018-05-01-landbrugsstoette-svarer-til-overskuddet-i-dansk-landbrug

Det er naturligvis af betydning, at der betales skat i Danmark af eksportindtægterne. Er de 11 mia. alle sammen

  • skatteindtægter,
  • skattepligtige kroner,
  • brutto overskuddet eller bare
  • omsætningen på eksportmarkedet?

I sidste tilfælde kan der være tale om en underskudsforretning, som på ingen måde gavner velfærdssamfundet. Kunne du gøre rede for disse forhold, siger jeg mange tak

Venligst

-- 
Knud Haugmark
redaktør for www.landmisbrug.dk